Course

2013

2014

2015

2016

2017

Time

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

STAT161 (2017~) 

STAT160 (~2016)

STATISTICAL RESEARCH

O

O

O

O

O

O

O

O


Tue/Thu6

STAT170

ELEMENTARYSTATISTICS

O

O

O

O

O

O

O

O

O


Mon/Wed 1

Mon/Wed 5

Tue/Thu5

Tue/Thu6

STAT201

STATISTICAL MATHEMATICS

O

O

O

O

O

O

O

O

O


Tue/Thu 1

The/Thu 5

STAT180 (2017~) 

STAT202 (~2016)

ELEMENTARY

COMPUTATIONAL 

STATISTICS

O

O

O

O

O

O

O

O

O


Mon/Wed 6

Mon/Wed 7-8

Fri 5-6

STAT204 (2017~) 

STAT203 (~2016)

INTRODUCTION TO STATISTICAL

 PROGRAMMING

O

O

O

O


STAT221

INTRODUCTION TO 

PROBABILITY THEORY

O

O

O

O

O

O

O

O

O


Tue/Thu 5

Tue/Thu 1

STAT232

MATHEMATICAL STATISTICS

O

O

O

O

O

O

O

O

O


Mon/Wed5

Tue/Thu 2

STAT241

MATRIX THEORY

O

O

O

O

O

O

O

O

O


Tue/Thu 6

STAT242

STATISTICAL METHOD 

IN SOCIAL SCIENCE

O

O

O

O

O


Mon/Wed 2

STAT302

TIME SERIES ANALYSIS

O

O

O

O

O


STAT311

SAMPLING THEORY

O

O

O

O


STAT312

STATISTICAL DATABASE

O

O

O


STAT323 (2017~) 

STAT321 (~2016)

COMPUTATIONAL 

STATISTICS

O

O

O

O

O


Mon/Wed 6

STAT332

NON-PARAMETRIC 

STATISTICS

O

O

O

O


STAT341

EXPERIMENTAL DESIGN 

METHOD

O

O

O


O


STAT342

REGRESSION ANALYSIS

O

O

O

O

O

O

O

O

O


Tue/Thu 6

STAT343

CATEGORICAL DATA 

ANALYSIS

O

O

O

O

O


Tue/Thu 5

STAT344

ACTUARIAL STATISTICS

O

O

O

O


STAT401

MULTIVARIATE 

STATISTICAL ANALYSIS

O

O

O

O

O

O

O

O


Tue/Thu 2

STAT402

INTRODUCTION TO 

DATA MINING

O

O

O

O


STAT404

INTRODUCTION TO 

BAYESIAN STATISTICS

O

O


STAT406

EXPLORATORY 

DATA ANALYSIS

O

O

O


STAT411

ECONOMETRIC ANALYSIS

O

O

O


Tue/Thu 2

STAT412

TOPICS IN MATHEMATICAL STATISTICS 

O

O


STAT413

FINANCIAL STATISTICS

O

O

O

O


Fri 1-2

STAT419

LAW AND STATISTICS

O

O

O


STAT421

BIO-STATISTICS

O

O

O

O

O


Mon/Wed 2

STAT422

STATISTICS SEMINAR

O

O

O

O


STAT441

TOPICS IN STATISTICS

O

O

O

O


STAT443

LINEAR METHODOLOGY

O

O


Mon/Wed 5